În prezența a 54 de membri afiliați, în cadrul Adunării Generale Ordinare au fost prezentate și discutate raportul de activitate pe anul 2018, bilanțul financiar-contabil și raportul cenzorului. A fost aprobat planul de activitate al FRS pentru anul 2019 și s-a discutat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

Două noi structuri s-au afiliat la Federația Română de Scrimă. Este vorba de cluburile ACS Asalt Iași și ACS Klaus Fencing Craiova, numărul membrilor afiliați ajungând astfel la 68.

La Adunarea Generală Ordinară au luat cuvântul domnul Mihai Covaliu (președintele COSR), doamna Ana Pascu (președinte de onoare al Federației Române de Scrimă), domnul Marius Florea (președintele FRS), doamna Roxana Bârlădeanu (secretar general al FRS) și domnul Daniel Stoian (reprezentant al MTS).