Astazi la sediul Federației Române de Scrimă a avut loc Adunarea Generală Ordinară. În deschidere s-a ținut un moment de reculegere în amintirea celor care au plecat dintre noi în ultimul an. Ședința a fost deschisă de președintele Marius Florea, care a mulțumit pentru prezență reprezentanților membrilor afiliați și dlui Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Raportul Comitetului Executiv al Federației Române de Scrimă a fost prezentat de secretarul general, Roxana Scarlat-Bârlădeanu.

Ordinea de zi a Adunării Generale a fost următoarea:

  1. Raportul Comitetului Executiv al Federației Române de Scrimă, cu privire la activitatea desfășurată în anul 2021;
  2. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a execuției bugetare și descărcarea de gestiune pe anul 2021;
  3. Prezentarea și aprobarea raportului cenzorului;
  4. Prezentarea și aprobarea Planului de activitate al Federației Române de Scrimă pe anul 2022;
  5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
  6. Diverse.

Dl Mihai Covaliu, președintele COSR, a felicitat Federația Română de Scrimă, sportivii și antrenorii pentru rezultatele deosebite obținute în ultimul an, precizând, totodată, că FRS a fost una dintre cele trei federații care și-au îndeplinit obiectivul la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Adunarea Generală a votat afilierea la FRS a cinci noi structuri sportive: CS Orășenesc Voluntari 2005, CS de Scrimă VARADIUM Oradea, ACS Clubul de Floretă Regional București, ACS Kids Tâmpa 2015 Brașov, CSM Constanța, ajungându-se la 79 de structuri sportive afiliate.

Totodată s-a votat și cuantumul taxelor, vizelor și penalizărilor ce vor intra în vigoare începând  cu 1 ianuarie 2023.

La final, președintele Marius Florea a felicitat cluburile, antrenorii, sportivii și pe părinții acestora pentru rezultatele deosebite reușite pe plan internațional în ultimul an.