Federația Română de Scrimă, cu sediul în București, strada Av. Popa Marin, Nr. 2, Sector 1, în calitate de autoritate contractantă, vă adresează invitația de a participat prin transmiterea unei oferte, în vederea achiziționării serviciilor de cazare și/sau masă, conform cerințelor minimale și obligatorii prin Caietul de sarcini anexat.