Vă comunicăm că, în conformitate cu art. 47 din Statutul FR Scrimă, Comitetul Executiv al Federației Române de Scrimă convoacă:

I. Adunarea Generală Ordinară pentru ziua de 23 februarie 2021, orele 11:00, la București, Hotelul Crowne Plaza, str. Poligrafiei nr 1, sala Crown Ballroom C+B+D

și

II. Adunarea Generală de Alegeri pentru ziua de 23 februarie 2021, orele 11:00, la București, Hotelul Crowne Plaza, str. Poligrafiei nr 1, sala Crown Ballroom C+B+D

În conformitate cu art. 52 alin. 2 din Statutul FR Scrimă, în cazul neîntrunirii cvorumului, ședințele vor fi reprogramate în aceeași zi, 23.02.2021, la ora 12:00, în aceeași locație, respectiv, București, Hotelul Crowne Plaza, str. Poligrafiei nr 1, sala Crown Ballroom C+B+D, când va putea lua decizii indiferent de numărul celor prezenți, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea Ordine de zi:

 1. Alocuțiunea președintelui:
 2. a) Referire la prezența delegaților cu drept de vot;
 3. b) Stabilirea caracterului statutar/nestatutar al adunării;
 4. c) Adoptarea ordinii de zi.
 5. Stabilirea componenței nominale a comisiei de redactare a procesului verbal de ședință și a comisiei de numărare și validare a voturilor;
 6. Prezentarea și aprobarea Raportului Comitetului Executiv pe anul 2020;
 7. Prezentarea și aprobarea Raportului Cenzorului pe anul 2020 și concluziile raportului de audit 2020;
 8. Prezentarea și aprobarea execuției bugetare, bilanțului contabil și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv pe anul 2020;
 9. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
 10. Prezentarea și aprobarea programului de activități al FR Scrimă pe anul 2021.
 11. Prezentarea și aprobarea de afilieri ale structurilor sportive, dezafilieri ale structurilor sportive precum și actualizarea numărului de membrii ai FR Scrimă;
 12. Diverse.

Adunarea Generală de Alegeri va avea următoarea Ordine de zi:

 1. Alegeri pentru ocuparea funcțiilor eligibile din Comitetul Executiv, după cum urmează:
 2. a) președinte
 3. b) 5 membri
 4. Alegerea cenzorului
 5. Actualizarea actului constitutiv al FR Scrimă cu privire la componența nominală a organelor de conducere alese;
 6. Mandatarea persoanei/persoanelor care să semneze în fața notarului public, în vederea certificării, procesul verbal de ședință și în vederea autentificării, hotărârea Adunării Generale Ordinare și de Alegeri și actul adițional la actul constitutiv și la statut;
 7. Mandatarea persoanei/persoanelor care să facă demersurile necesare pentru avizarea și înregistrarea hotărârii luate în cadrul Adunării Generale Ordinare și de Alegeri.

În conformitate cu dispozițiile art. 58 din Statut, până cel târziu la data de 08.02.2021, ora 12:00, membrii afiliați (cluburi sportive/asociații județene pe ramură de sport) vor transmite propunerile nominale de candidaturi pentru funcțiile eligibile din Comitetul Executiv precum și pentru funcția de cenzor, transmițând în acest sens și documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru funcția de președinte (CV, copie CI, studii superioare, certificat de cazier judiciar, program strategic).

Candidații propuși pentru mai multe funcții vor transmite opțiunea lor pentru funcția la care înțeleg să candideze, până cel mai târziu la data de 12.02.2021, ora 12:00.

Potrivit dispozțiilor art. 45 din Statut, în vederea bunei desfășurări a Adunării Generale, membrii afiliați vor transmite până cel mai târziu la data de 12.02.2021, ora 12:00, numele delegaților care îi vor reprezenta și datele de identificare ale acestora.

În ziua în care va avea loc Adunarea Generală, reprezentanții desemnați ai structurilor sportive (cluburi sportive) afiliate vor avea asupra lor:

           – Delegația de participare în original, redactată conform modelului anexat, semnată de reprezentantul legal (președinte/director) și ștampilată;

            – Actul de identitate.

Aifi puteți încărca și citi convocatorul în format pdf:

Convocator AG 2021