Astăzi, la sediul din str. Aviator Popa Marin,  a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de Scrimă. Au fost prezenți 30 din cei 68 de membrii afiliați. Lucrările au fost conduse de dl președinte al FRS, Marius Florea. Au mai fost prezenți dna Ana Pascu (președinte de onoare al FRS și  vicepreședinte al FIE), dna Roxana Bârlădeanu (secretar general al FRS) și d-nele Ana Maria Popescu și Ioana Ionescu (vicepreședinți FRS) precum și alți membrii ai Comitetului Executiv.

Pe ordinea de zi au figurat următoarele:

  1. Raportul Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Scrimă cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2019;
  2. Prezentarea şi aprobarea bilanţului contabil pe anul 2019;
  3. Prezentarea şi aprobarea raportului cenzorului;
  4. Prezentarea şi aprobarea Planului de activitate al Federaţiei Române de Scrimă pe anul 2020;
  5. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2020;

6. Diverse.

La capitolul diverse s-a aprobat afilierea a trei noi secții de scrimă: ACS Excalibur București, ACS Atlas Invictus Cluj Napoca și CSM Corona Brașov, numărul membrilor afiliați ajungând astfel la 71.