În conformitate cu prevederile H.G. nr 343/30.03.2011 privind Statutul Antrenorului, H.G. nr. 11/09.01.2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului și respectând programul de activități al cursului de formare antrenor cu durate de doi ani, pe anul 2017 și Programul de activități al cursului pentru anul de specializare într-o ramură de sport a absolvenților de învățământ superior cu licență în domeniul educației fizice și sportului fără specializare/aprofundare într-o ramură de sport pe anul 2017, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Centrul Național de Formare și Pregătire Antrenori organizează cursul de formare antrenori cu durata de doi ani promoția 2017-2019; perioada de depunere a dosarelor este 1 august – 22 septembrie 2017;
2. Centrul Național de Formare și Pregătire Antrenori organizează cursul pentru anul de specializare într-o ramură de sport a absolvenților de învământ superior cu licențp în domeniul eduației fizice și sportului fără specializare/aprofundare într-o ramură de sport promoția 2017-2018; perioada de depunere a dosarelor este 25 septembrie – 13 octombrie 2017.
Cursurile sunt autorizare de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din Municipiul București, din cadrul Autorității Naționale pentru Calificări.
Cursul se finalizează cu examen de absolvire, care duce la obținerea unui certificat de calificare profesională recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Cercetării Științifice, fiind recunoscut pe piața muncii din România și Uniunea Europeană.
Candidații trebuie să depună dosarele la secretariatul Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor din Bulevardul Basarabia, nr. 37-39, sector 2, București.
Mai multe detalii puteți afla AICI.