La 20 aprilie 2023 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de scrimă, care a avut următoarea ordine de zi:

1 Alocuțiunea președintelui

a) Referire la prezența delegaților cu drept de vot

b) Stabilirea caracterului statutar/nestatutar al adunării

c) Adoptarea ordinii de zi

2 Stabilirea componenței nominale a comisiei de redactare a procesului verbal de ședință și a comisiei de numărare și validare a voturilor

3 Prezentarea și aprobarea Raportului Comitetului Executiv pe anul 2022

4. Prezentarea si aprobarea Raportului Cenzorului pe anul 2022

5. Prezentarea si aprobarea execuției bugetare, bilanțului contabil și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv pe anul 2022

6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

7. Prezentarea si aprobarea programului de activități al FR Scrimă pe anul 2023

8. Prezentarea si aprobarea Strategiei de dezvoltare a scrimei romanesti pe perioada 2023-2032

9. Prezentarea si aprobarea de afilieri ale structurilor sportive, dezafilieri ale structurilor sportive precum si actualizarea numărului de membrii ai FR Scrimă

10. Aprobarea modificarilor/completarilor aduse Statutului F.R. Scrimă astfel cum sunt prezentate in Anexa nr. 1 la prezentul convocator si care face parte integranta din acesta

11. Mandatarea persoanei/persoanelor care să semneze în fața notarului public, în vederea certificării, procesul verbal de sedință și în vederea autentificării hotărârii adunării generale ordinare, a actul adițional la statut si a statutului actualizat

12. Mandatarea persoanei/persoanelor care să facă demersurile legale pentru avizarea și înregistrarea hotărârii luate în cadrul adunării generale ordinare

13. Diverse