Demonstrații de scrimă la Școala Gimnazială Maica Domnului și Școala Gimnazială Herăstrău din București

1879